ARTICLES ABOUT LARS

Carolina Söderholm, "Ett kluvet konstarv", Sydsvenskan, 12 september 2014 ("Med skärpa och humor synliggör Lars Olsson konstvärldens villkor och minnets mekanismer. Det är skickligt gjort.")

Christer Nyman, "Helgjutet när Lars Olsson visar sin konst", Dalademokraten, 20 mars 2015, read article in Swedish

Pasi Hakopuro, "Minnen blir till installation", TTELA Trollhättans tidning, 24 april 2014

Bengt Nilsson, "Konst ur kraftens minnen", TTELA Trollhättans tidning, 10 oktober 2012

Kim West, "Lars Olsson", Mejan Residents (Stockholm, Kungl. Konsthögskolan 2012), view as pdf

Ingemar Hammarström, "Ateljéstipendiat njuter av Bohuslän", ST-tidningen, April 28, 2011

Mikael Olofsson, review of Clouds of Witness, "Bild på idéjakt eller tvärtom" in Göteborgs-Posten, May 22, 2010 ("Intressant och avvikande på utställningen är Lars Olssons Archive 3.0, ett arkiv över ett förflutet som påminner om en framtid som aldrig infann sig")

Laura Mott, "Archive 3.0 Lars Olsson", in Clouds of Witness: C:Art:Media Master 2008-2010 (Göteborg, 2010)

Johannes Björck, review of Paletten 1:2010, "Föga upphetsande jubileum" in Göteborgs-Posten, May 11, 2010 ("som Lars Olsson menar i numrets sista och mest läsvärda text, så sammanfaller knappast arkiv och minne")

Håkan Bjärsdal, "Från fakta till känsla: Lars Olsson", Göteborgs-Posten, May 20, 2008

Mona Ringebrand, "Konsten ger liv och styrka", ÅSS 2008:4


LARS' OWN PUBLICATIONS ON ART, HISTORY AND INDUSTRIAL SOCIETY

Olsson, Lars, Archive of Fear and Love: On the discourse of history, memory and nostalgia in contemporary art (Master Thesis, Valand School of Fine Arts, University of Gothenburg, Report No. 2010:044, ISSN: 1651-4769), view as pdf

Olsson, Lars, "Palettens arkiv – historisk källa och konstnärligt material", Paletten 1:2010

Olsson, Lars, "Lyrikvännenvännen Paletten", Lyrikvännen 5/2009

Olsson, Lars & Hjalmers, Folke (eds), Gemenskap och karriär: Chalmersska Ingenjörsföreningen 100 år (Göteborg 2007)

Olsson, Lars & Rehnström, Kaj, Svensk sjöfartsnärings innovationssystem: Igår, idag och imorgon, VINNOVA 2003:4

Olsson, Lars & Norgren, Lennart, Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart: Förstudie, VINNOVA 2003:1

Olsson, Lars, "Ingenjörsrollen förändras", Chalmers Magasin 2002:2

Olsson, Lars, Technology Carriers: The Role of Engineers in the Expanding Swedish Ship-building System (Ph.D. Diss. – Chalmers University of Technology; Göteborg 2000), view as pdf

Olsson, Lars, "Technology Foresights Need to Look Backwards", The IPTS Report 43 (2000)

Olsson, Lars, Teknisk baksyn: Om svårigheter att förutse framtiden (Teknisk Framsyn-IVA/NUTEK; Stockholm, 1999), view as pdf

Olsson, Lars, "To See How Things Were Done in a Big Way: Swedish Naval Architects in the United States, 1890-1915", Technology and Culture 39:3 (1998)

Olsson, Lars, "Offshore som livboj: Varvskrisen och försöken till omorientering, 1974-1985", in Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv, eds. Pär Blomkvist & Arne Kaijser (Stockholm, 1998), view as pdf

Olsson, Lars, "Teman och perspektiv i Polhem 1983-1996 och tidskriftens spegling av den svenska teknikhistoriska forskningen", in Teknikens landskap: En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist, eds. Marika Hedin & Ulf Larsson (Stockholm, 1998)

Olsson, Lars, "Skall vi bygga atomfartyg?: Svensk varvsindustri och frågan om atomdrift till sjöss, 1955-65", in VARV: Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg 1997, (Göteborg, 1997)

Olsson, Lars, "Amerikaemigration och återvändande svenska ingenjörer, 1890-1930", in Göteborgs-Emigranten 6 (Göteborg, 1997), view as pdf

Olsson, Lars, "Från expansion till kris: Varven och skeppsbyggarna", in Chalma Mater 1970-1996, vol. VI, red. Hans Arby (Göteborg, 1997)

Olsson, Lars, Engineers as System Builders: The Rise of Engineers to Executive Positions in Swedish Shipbuilding and the Industry's Emergence as a Large Technological System,1890-1940 (Chalmers University of Technology, Dept. of History of Technology, R 1995-2)

Olsson, Lars, Undergraduate Teaching of History of Technology: A Survey of the Teaching at Some Universities in the USA in 1993 (Chalmers University of Technology, Dept. of History of Technology, R 1995-1)

Olsson, Lars, (ed)., Hugo Hammar, Minnen III: I den svenska sjöfartsnäringens tjänst (Göteborg, 1994)